S využitím programovacího prostředí CAx systému automatizujeme rutinní procesy. Specializujeme se na NXOpen API a programovací nástroje PLM systému Teamcenter, ale dokážeme využít i další nástroje.

Automatizace v prostředí NX s využitím:

  • NXJournal pro tvorbu jednodušších automatizačních scriptů.
  • NXOpen pro tvorbu složitých aplikací.

Automatizace v prostředí Teamcenter s využitím:

  • PLMXML komunikaci

Workflow v TC

Zpracování výstupů pomocí XSL