Jsme schopni konzultovat nebo zajistit realizaci migrace dat při přechodu z jednoho CAD systému na druhý včetně analýzy stávající struktury dat a návrhu úprav.

 

Import dat do PLM systému

- položky, dokumenty, CAD, výkresy...

 

Export dat z PLM systému pro další zpracování

Automatizace formátování výstupů

Propojení s externími programy...